Co nabízíme? 

Rodinné zázemí a individuální přístup k dítěti. Individuální přístup, ke kterému patří láska, starostlivost a porozumění každému dítěti zvlášt. 


Celodenní rozvoj angličtiny zábavnou a přirozenou formou 

Ve skupině je rodilý mluvčí, který se pohybuje mezi dětmi a spontánně s nimi komunikuje formou zábavných her a úkolů. Do programu jsme zařadili tři dny v anglickém jazyce:  pondělí, středa dopoledne a pátek odpolední klub.

Úzká spolupráce s rodiči, rodiče jsou naši klienti a přátelé

Zakládáme si velmi na osobním přístupu a rodiče jsou součástí dění v naší školce. Sdílíme s nimi zážitky z průběhu dne formou fotografií a videí. Pořádáme různá zajímavá setkání, organizujeme společné akce pro rodiče i děti, jako je např. mikulášská a vánoční nadílka, masopustní průvod, čarodějnice a letní slavnost. Nabízíme 1x za měsíc zajímavou přednášku pro rodiče formou kavárny. 


Zkušený a vysoce kvalifikovaný tým

Náš tým má pedagogické vzdělání pro předškolní výchovu a dlouholeté zkušenosti z mateřských škol.  Součástí našeho týmu je i logoped, profesionálové z oboru klasické hry na kytaru, učitelka zpěvu a flétnistka. 

Výchovu k pohybu

Podporujeme všestranný pohyb, který začíná již ranním cvičením, pokračuje při pobytu venku případně v tělocvičně, kterou máme možnost využívat. Seznamujeme děti se základy sportů v průběhu celého školního roku jako je např. plavání, tenis, bruslení, golf. Spolupracujeme s fyzioterapeutkou, která má naše děti v péči.

Výtvarné, hudební, dramatické, naučné činnosti a zajímavosti

Náš výchovný plán na celý rok vychází z prožitku a radosti dětí při poznávání nových věcí, které je baví. Poznáváme historii a tradice, zpíváme, tvoříme, hrajeme divadlo, tančíme a pískáme na flétničky. Součástí našeho vzdělávacího programu jsou 1 x měsíčně tematické noci ve školce.


Environmentální výchovu 

Děti ve školce jsou velmi empatické a nadšené pro všechny nové věci. Rády experimentují, poznávají, jsou nadšenými pozorovateli a svým nadšením dokáží nakazit své okolí i rodiče.

My se svým postojem a příkladem snažíme v dětech podpořit ekologické smýšlení. Chtěli bychom, aby se naučily o všem co dělají přemýšlet v širších souvislostech a tvořily si tak pro sebe a i ostatní spokojenější a láskyplnější život. Připravili jsme pro děti zajímavé ekologické programy a budeme se zapojovat do různých ekologických projektů.  

 

Exotická zvířátka

Říše zvířat není jen o mazlíčcích, které děti běžně znají. Během našeho zoologického projektu se děti dozvídají zajímavosti o způsobu života exotických zvířat, učí se, jak se k nim chovat a vnímat jejich krásu. 

Každý měsíc představíme dětem vybrané zvíře, které školku navštíví. Vzhledem k neustálému nárůstu alergií u dětí se zaměřujeme na exotická zvířata ze světa plazů, ještěrů, obojživelníků nebo z říše hmyzu. Postupně si některá zvířata pořídíme do školky a děti tak v praxi poznají o čem je chov těchto zvířat. 


Rozvoj umění

Jsme si vědomi, že umění oslovuje děti od nejútlejšího věku a v procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení tvořivosti, specifického cítění a vnímavosti dítěte k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím pak k sobě samému i k okolnímu světu. Všechny tvůrčí aktivity rozvíjí potenciál dítěte, vedou k tvořivému přístupu, obohacování emocionálního života. Dítě se učí pracovat s emocemi, osobními zážitky a zkušenostmi i vstřícnému přístupu k umění.

Návštevy uměleckého ateliéru

Navštěvujeme umělecký ateliér pod vedením zkušených lektorů - malířky Ivony Danziger a malířky Simony Vlkové ala akvarelové královny. 


Spolupráce s místní husitskou farou

Máme rádi tradice a přibližujeme je dětem právě v tomto prostředí místní fary ve spolupráci s úžasnou paní farářkou Maričkou. Na Vánoce se zde setkáváme s rodiči na našem předvánočním vystoupení a v létě v jejich krásné zahradě organizujeme letní slavnost s pasováním našich předškoláků. Pořádají se zde zajímavé akce k projektu " Společně tvoříme svět ", kterých se s našimi dětmi vždy velmi rádi účastníme.


Zdravou stravu

Dětem zajišťujeme zdravé stravování. Jídlo se připravuje z čerstvých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli. V jídelníčku jsou zastoupeny všechny druhy mas, čerstvá zelenina a ovoce. 

K ochucování používáme čerstvé bylinky, mořskou sůl a další bio produkty.

*  Pro děti, které mají potravinovou intoleranci, nabízíme varianty bezlepkové, bezlaktózové, bez sóji a vajec. Tato varianta je možná pouze s lékařským doporučením.